Sol·licitud llicència d'obres majors

Què cal aportar:  

. Instància - sol·licitud de llicència d'obres (descarregar document adjunt). Les Persones Jurídiques tenen l'obligatorietat de fer la tramitació telemàticament.

. Dos exemplars de projecte bàsic i executiu visat pel Col·legi Professional corresponent (Arquitecte, aparellador ó enginyer).

. Full d’assumeix de la Direcció d’obra visat pel Col·legi Professional corresponent.

. Full d’assumeix de la Direcció d’execució d’obra visat pel Col·legi Professional corresponent.

. Coordinador de seguretat i salut de l’obra amb el visat corresponent.

. Nomenament de contractista.

(La informació és en caràcter general, per més concret consultar als Serveis Tècnics de l'Ajuntament).

Quin cost té:

L'import és del 2,5% del pressupost.

Quan es dóna resposta:

Serveis Tècnics Municipal.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Persones físiques.

Darrera actualització: 11.12.2017 | 14:37