Sol·licitud llicència d'obra menor

Es consideren obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tingui caràcter d'intervenció total o buidat de l'estructura.

Què cal aportar:

. Instància - sol·licitud llicència d'obres. (descarregar document adjunt a la dreta). Les Persones Jurídiques tenen la obligatòrietat de fer la tramitació telemàticament.

. Dos exemplars de projecte bàsic i executiu signat per tècnic competent (Arquitecte, aparellador o enginyer).

. Full d’assumeix de la Direcció d’obra i Direcció d’execució.

. Coordinador de seguretat i salut.

. Nomenament de Contractista.

. Acreditació què el tècnic competent està degudament col·legiat.

(La informació és en caràcter general, per més concret consultar als Serveis Tècnics de l'Ajuntament).

Quin cost té:

L'impost és el 2,5% del pressupost.

Quan es dóna resposta:

Servei Tècnic Municipal.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Persones físiques.

Darrera actualització: 16.04.2020 | 11:46