Sol·licitud d'informes urbanístics

Què cal aportar

. Instància genèrica (descarregar document adjunt). Les persones jurídiques tenen l'obligatorietat de fer la tramitació telemàticament.

. Plànol de situació indicant amb claredat l’indret objecte d’informe.

. Dades cadastrals ó rebut de contribució.

. Adreça de l'indret objecte que requeix l'informe.

(La informació és en caràcter general, per més concret consultar als Serveis Tècnics de l'Ajuntament). 

Quan es dóna resposta:

Serveis Tècnics Municipals

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Persones físiques

Darrera actualització: 11.12.2017 | 14:43