Sol·licitud de llicències ambientals

Què cal aportar

. Instància genèrica (descarregar document adjunt).

. Dos exemplars de projecte bàsic i executiu visat pel Col·legi professional corresponent (enginyer, arquitecte o aparellador).

. Full d’assumeix de la Direcció d’obra i d’execució.

. Coordinador de seguretat i salut de l’obra amb el visat corresponent.

. Estudi d’impacte paisatgístic en cas que l'actuació sigui en SNU.

. Nomenament de contractista.

(La informació és en caràcter general, per més concret consultar als Serveis Tècnics de l'Ajuntament).

Quan es dóna resposta:

Serveis Tècnics Municipal.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Persones físiques.

Darrera actualització: 11.12.2017 | 14:42