Cens d'animals domèstics

Inscriure els animals domèstics en el cens municipal o donar-los de baixa. Per dur a terme el cens es fa servir l'aplicació ANICOM del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

La persona propietària o responsable de l'animal té l'obligació de censar l'animal en el municipi on aquest resideixi. En el cas de ser un menor cal una persona que el representi.

El terminis per fer els tràmits són: màxim 3 mesos a partir del naixement de l’animal, 30 dies de la data de l’adquisició, canvi de residència, mort o modificació de dades de l’animal.

Documentació que cal aportar.

Per donar d'alta al cens

  • Sol·licitud model- Comunicació inscripció al registre ANICOM.
  • Carnet de l'animal on hi constin les vacunes i el document acreditatiu de l'acreditació (codi de barres del xip o tatuatge) de l'animal.
  • Fotocòpia del DNI del propietari.

Per donar de baixa del cens

  • Si és per canvi de domicili: sol·licitud model i volant d’empadronament.
  • Si és per mort: sol·licitud model i certificat del veterinari.
  • Si és pèrdua o robatori: sol·licitud model i denúncia.

Quin cost té:

Gratuït.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals.

Darrera actualització: 10.11.2020 | 09:41