Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Fer tràmits per Internet

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributària o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de l' Ajuntament de Rajadell és l'Oficina de Gestió Tributària de Manresa.

ORGT Manresa
c/ Major, 36
08242 Manresa
Tel. 934 729 150
Horari: de 8.30 a 14 h
a/e: orgt.manresa@diba.cat

Darrera actualització: 8.07.2022 | 11:14
Darrera actualització: 8.07.2022 | 11:14