Servei de Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Trasllats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Persones amb concessions administratives.


Cost per l'usuari:

El cost per l'usuari d'aquest servei està regulat segons l'Ordenança fiscal nº 20 reguladora de la taxa per la prestació de serveis funeraris i el Reglament de funcionament  dels Serveis dels Cementiris Municipals.

Epígraf primer. Pel manteniment i conservació i neteja del cementiri
a) Nucli Antic de Rajadell: 6,00 €/any
b) Monistrolet de Rajadell: 6,00 €/any


Epígraf segon. Taxa a satisfer com a contraprestació dels aprofitaments especials per la concessió sobre els drets funeraris segons les taxes següents:
a) Concessió administrativa de nínxols fins a un màxim de 50 anys:  320,00 €
b) Concessió administrativa temporal:

  • b.1) fins a dos anys: 108,00 €
  • b.2) per cada any de pròrroga: 96,00 €

La pròrroga de concessió temporal màxima són 10 anys.

Epígraf tercer. Taxa a satisfer per les llicències d'enterrament i altres serveis de cementiri
Servei d'enterrament (obrir i tancar nínxol unitari): 150,00 €
Reducció de restes amb bossa: 31,00 €
Trasllat de restes de nínxol a nínxol: 280,00 €
Exhumació de cadàvers i restes per trasllat:  350,00 €
Col·locació de làpida: 74,00 €
Altres serveis (preu hora):  39,00 €/hora


Epígraf quart. Inscripció en el Registre Municipal de qualsevol dret funerari
Permuta, transmissió, etc.:  60,00 €
Expedició de títol: 20,00 €
Pròrroga concessió Administrativa per canvi de titularitat Església – Ajuntament de Rajadell: 20,00 €


Àrea responsable:

Regidoria de Serveis Funeraris-Cementiri.


Unitat responsable:

Servei de Gestió del cementiri.


Com sol·licitar-ho:

Contactar amb l'Ajuntament al telèfon 93 836 80 26 o bé per correu electrònic: rajadell@diba.cat


Darrera actualització: 29.08.2017 | 15:00