Teleassistència

Servei que s'encarrega de prestar atenció domiciliària que garanteixi la seguretat i doni tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, a partir de la detecció i resposta davant situacions d'emergència.

Línies de servei:

  • Visites domiciliàries de control
  • Unitats mòbils d'actuació immediata
  • Instal·lació i manteniment d'equipaments

Persones destinatàries:

Persones que poden trobar-se  en situació de vulnerabilitat ja sigui per factors d’edat, dificultats d’autonomia o dependència que viuen soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada o suficient.


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Concepció Caellas, Educadora Social.

Montse Reina, Treballadora Social.


Àrea responsable:

Regidoria de Serveis Socials.


Unitat responsable:

Servei de Gestió dels Serveis Socials.


Com sol·licitar-ho:

Cal demanar, prèviament, hora amb la treballadora social per tal de programar una entrevista amb la persona  o familiar i aportar la documentació requerida.   Per demanar hora cal trucar a l'Ajuntament al telèfon 93 836 80 26. 

Documentació requerida a entregar a la Treballadora Social:

  • NIF.
  • Ingressos de la persona.
  • Sol·licitud (imprès facilitat per la treballadora social o l’Ajuntament i a omplir pel metge de capçalera).
  • Informe mèdic (imprès facilitat per la treballadora social o l’Ajuntament i a omplir pel metge de capçalera).
  • Altres que pugui  indicar la treballadora social si fos el cas.

 


Darrera actualització: 30.08.2017 | 09:33