Transparència

Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible en el portal de transparència de l'Ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits que són els següents: 

  • Informació institucional 
    Organització política, personal, entitats i altres organismes 
     
  • Informació sobre la gestió econòmica de l'Ajuntament 
    Pressupostos, gestió tributària i econòmica, patrimoni, subvencions
     
  • Acció de govern i normativa 
    Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies 
     
  • Contractes, convenis i subvencions 
    Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

  • Plens muncipipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anunis municipal
  • Informació del personal de l'Ajuntament 
  • Subvencions
  • Etc

https://www.seu-e.cat/ca/web/rajadell/govern-obert-i-transparencia

Darrera actualització: 11.12.2017 | 13:23
Darrera actualització: 11.12.2017 | 13:23