Transparència

Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible en el portal de transparència de l'Ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits que són els següents: 

 • Informació institucional 
  Organització política, personal, entitats i altres organismes 
   
 • Informació sobre la gestió econòmica de l'Ajuntament 
  Pressupostos, gestió tributària i econòmica, patrimoni, subvencions
   
 • Acció de govern i normativa 
  Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies 
   
 • Contractes, convenis i subvencions 
  Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

 • Plens muncipipals
 • Pressupostos i plantilles
 • Normativa general i fiscal
 • Informació d'urbanisme
 • Contractes i licitacions
 • El tauler d'anunis municipal
 • Informació del personal de l'Ajuntament 
 • Subvencions
 • Etc

https://www.seu-e.cat/ca/web/rajadell/govern-obert-i-transparencia

Darrera actualització: 11.12.2017 | 13:23
Darrera actualització: 11.12.2017 | 13:23