Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població_ Franja perimetral Monistrolet

Dimarts, 13 de febrer de 2024

El Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)  és el document tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes en l’art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que modifica l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de poblacions, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.

Darrera actualització: 13.02.2024 | 14:14