Sostenibilitat i Medi Ambient

El compromís d'aquesta regidoria és fomentar les tres R (3R): Reduir, Reutilitzar i Reciclar per disminuir al màxim el residu generat i promoure l'estalvi energètic. L'Ajuntament ha adquirit el compromís d'aplicar mesures d'estalvi energètic en els edificis municipals i promoure un municipi sostenible ambientalment tant en el medi rural com en l'urbà. Des de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient es gestiona la recollida de residus fomentant el reciclatge i el compostatge comunitari, es controlen de plagues d'animals de la zona urbana, es realitza la vigilància de la qualitat de l'aigua d'abastament públic i es fomenta l'educació ambiental en l'àmbit escolar i ciutadà.

Darrera actualització: 3.07.2017 | 10:23