Transparència

Informació sobre transparència


Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible en el portal de transparència de l'Ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits que són els següents: 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

  • Plens municipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis municipal
  • Informació del personal de l'Ajuntament 
  • Subvencions
  • Etc

Accés al portal de Transparència

Darrera actualització: 8.07.2022 | 10:10
Darrera actualització: 8.07.2022 | 10:10