Recordatori de la normativa d'animals de companyia per millorar la convivència al poble

Dijous, 30 de gener de 2020 a les 00:00

Degut a l'increment de queixes i comportaments poc cívics per part d'algun/es veïn/es dels nostre municipi, l'Ajuntament recorda a tots els propietaris d'animals de companyia els deure i obligacions que estan regulats a l'Ordenança Reguladora de la tinença d'animals aprovada el 2017.

Pel que fa als propietaris de gossos, algunes de les seves obligacions són:

-Als nuclis urbans, llocs i espais públics en general, els gossos han d'anar sempre lligats, amb la corresponent corretja i han de dur collar.

-Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques. El conductor de l'animal està obligat a la retirada d'aquestes de la via pública.

-Els animals de companyia han d’estar identificats amb microxip homologat, una placa identificativa amb alguna dada del propietari i inscriure'ls en el registre censal municipal.

-Els propietaris del gossos ha de instal·lar les mesures necessàries per evitar la fugida dels animals.

 

Pel que fa als gossos considerats potencialment perillosos, les obligacions dels propietaris, entre d’altres, també són:

-Tots els gossos potencialment perillosos hauran d'estar censats en aquest Ajuntament i el seu propietari disposar de la corresponent llicència administrativa emesa per aquest Ajuntament.

-A les vies públiques, llocs i espais públics en general han d'anar lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i, proveïts de morrió.

-Contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.

 

 

 

Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus, i se sancionen amb multes d’acord a la següent escala:

Infraccions lleus: de 100 a 400 euros.

Infraccions greus: de 401 a 2.000 euros.

Infraccions molt greus: de 2.001 a 20.000 euros

 

Des de l’equip de l’Ajuntament esperem que en el futur puguem millorar la convivència entre els veïns i evitar aquests comportaments incívics per part d’algunes persones del municipi. Aconseguir que podem gaudir d’un Rajadell més net i saludable, depèn de la implicació de tots els ciutadans en la necessitat d’higiene i neteja dels nostres carrers. És imprescindible que tothom prengui consciència del problema i participi en la solució.

 

Per qualsevol dubte, comentari o proposta podeu trucar a l’Ajuntament o consultar tota la documentació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS a la següent adreça o escanejant el codi QR:

http://www.rajadell.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/cens-danimals-domestics.html

 

Darrera actualització: 30.01.2020 | 14:41