Ple 26 de juny de 2020

Dijous, 25 de juny de 2020 a les 00:00

En Joan Carles Lluch de la Torre l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Rajadell fa saber que el proper dia 26 de juny de 2020 ha convocat Ple de l’Ajuntament a les 17:30 hores amb l’ordre del dia següent previst inicialment.

Ordre del dia inicialment Previst:

1.- Proposta d’aprovació de l’Acta del Ple anterior.

2.- Proposta d’aprovació de la pròrroga per al 2020 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Rajadell per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

3.- Proposta d’aprovació d’obertura de dos expedients de disciplina urbanística contra la propietat de la finca Valldòria.

4.- Proposta d’aprovació definitiva del Pla Parcial Pla del Forn-Pla de Miralles de Rajadell.

5.- Proposta d’aprovació de les bases que regiran l’adjudicació dels dos habitatges municipals en règim d’arrendament (pisos de les Escoles).

6.- Proposta d’aprovació dels ajuts als autònoms.

7.- Proposta d’autoritzar a l’Alcalde per la signatura de l’escriptura de la finca expropiada ubicada al Camí de Castellfollit, 17 de Can Servitge

8.- Proposta d’aprovació de la presentació a la subvenció de la Gestió Forestal Sostenible 2020 per l’actuació: “Arranjament del camí de la Mallencosa per la prevenció d’incendis forestals”.

9.- Proposta d’aprovació dels dies festius locals per l’any 2021.

10.-Proposta d’aprovació de la Moció que presenta el grup municipal PDECAT per la Modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11.- Proposta d’aprovació de la Moció en defensa de l’espai públic.

12.- Proposta d’aprovació de la Moció sobre la gestió del procés de reobertura escolar.

13.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia realitzats.

14.- Temes sobrevinguts, informacions diverses, precs i preguntes.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 25.06.2020 | 12:20