AUTORITZACIONS PER ACTIVITATS AMB RISC D'INCENDI FORESTAL 2022

Dimarts, 22 de març de 2022

El dia 15 de març comença la campanya d'autoritzacions per activitats amb risc d'incendi forestal.

Adjuntem el model de sol·licitud que s’ha d’omplir i a la que cal el vistiplau de l’Ajuntament per tal de realitzar l’activitat

També aprofitem per fer uns recordatoris:

  • Recordem que la sol·licitud s’ha de realitzar amb antelació suficient, aconsellem una setmana, per tal de poder donar tràmit a aquesta documentació, realitzar l’informe de viabilitat i la corresponent autorització. Es tracta d’una autorització excepcional per una activitat que en aquesta època de l’any es troba prohibida de forma genèrica.
  • IMPORTANT: Les sol·licituds han d’anar signades per tal de poder-les tramitar.
  • Les sol·licituds han de tenir un telèfon mòbil, requisit indispensable per poder autoritzar, ja que és on rebrà les comunicacions en cas que es suspengui per risc d’incendi, i a més ha de tenir el telèfon al lloc on realitzi la crema per poder avisar els serveis d’emergència en cas de qualsevol incident.
  • També és obligatori incorporar el correu electrònic, ja que és la via per la qual rebrà l’autorització signada.
Darrera actualització: 24.03.2022 | 14:20