APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA DEL SECTOR SUD-2 ZONA INDUSTRIAL PLA DEL FORN-PLA DE MIRALLES

Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de maig de 2021, va aprovar inicialment per unanimitat el Project d'operació jurídica complementària del Sector Sud-2 Zona Industrial Pla del Forn - Pla de Miralles, el qual se sotmet a exposició pública a les oficines municipals, durant el termini d'un mes des de la darrera publicació de l'edicte al BOP i al DOGC.

Darrera actualització: 26.05.2021 | 18:00