CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA D'UNA EDUCADOR/A O MESTRE/A PER A LA LLAR D'INFANTS

Dimecres, 14 d'abril de 2021 a les 00:00

Per màxima urgència es requereix incorporar un/a educador/a o mestre/a per cobrir una substitució per baixa d'incapacitat temporal a la llar d'infants Rexics, i amb una incorporació immediata.

Les sol·licituds per prendre part en el procès selctiu s'han de formalitzar en un model normalitzat, disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Fonollosa, que el trobareu en l'enllaç següent: 

https://www.fonollosa.cat/actualitat-i-noticies/noticies-municipals/contractacio-per-maxima-urgencia-dun-educadora-o-mestrea-per-a-la-llar-dinfants.html

Atesa la urgència, el termini per a la prestació de sol·licituds serà de dos dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci.

A les instàncies s'hi adjuntarà la documentació següent:

  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Fotocòpia del DNI/NIE o fotocòpia del títol acadèmic.
  • Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats.Es valorarà experiència i formació.
Darrera actualització: 15.04.2021 | 12:55