Consulta IAE

Dimarts, 24 de març de 2020 a les 00:00

En compliment del que disposa l'article 3 del RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques s'anuncia que durant el termini comprès entre els dies 1 d'abril al 20 de maig d'enguany romandrà a disposició del públic la matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l’any 2020, comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts de cadascun d’ells,

En compliment del que disposa l'article 3 del RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, actuant per delegació del municipi de Rajadell, anuncia que durant el termini comprès entre els dies 1 d'abril i 20 de maig d'enguany romandrà a disposició del públic a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària i a les oficines de l'Ajuntament de Rajadell, la matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l’any 2020, comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts de cadascun d’ells, aprovada per resolució número 2020016685, de 9 de març, de Gerència, en exercici de les competències delegades pel Ministre d’Hisenda a la Diputació de Barcelona en matèria de gestió censal, mitjançant la corresponent ordre ministerial, respecte dels municipis que, com Rajadell, li van delegar les seves competències en matèria de Gestió Tributària.

Degut a la situació que estem vivint, qualsevol persona interessada a consultar aquesta informació, que contacti amb l’Ajuntament a través del c/e rajadell@diba.cat

Darrera actualització: 26.03.2020 | 14:20

Documentació

pdf Anunci
121,52KB