Projecte de modificació puntual del POUM del terme municipal de Rajadell

Dimarts, 2 de de gener de 2018 a les 00:00

Projecte de modificació puntual del POUM del terme municipal de Rajadell - Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Veure el projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 21 de desembre de 2017 va aprovar per majoria absoluta i Inicialment el projecte:

  • Modificació Puntual del POUM de Rajadell i del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.

El projecte romandrà a exposició pública pel termini d’un mes a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al DOGC i/o al BOPB i podrà consultar-se a les oficines de l’Ajuntament dins dels horaris habituals d’atenció al públic.

 

Anunci publicat també al E-Tauler

Darrera actualització: 19.01.2018 | 12:39