Projecte d'obres. Urbanització del Carrer Major del Nucli Antic de Rajadell

Dijous, 25 d'abril de 2019 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 10 d’abril de 2019 va aprovar INICIALMENT el projecte d’obres de referència.

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al D.O.G de Catalunya.

El projecte executiu es pot consultar en el document adjunt en l'espai de documentació  i de forma presencial  a les oficines municipals dins de l’horari d’atenció al públic.

Darrera actualització: 25.04.2019 | 08:48