Projecte d'obres- Pla de Prevenció Incendis Forestals a les zones urbanes

Dilluns, 8 d'octubre de 2018 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 3 d’octubre de 2018 va aprovar INICILAMENT el projecte tècnic: “Pla de prevenció d’Incendis Forestals a les zones urbanes del municipi: Nuclis dels Molins, l’Estació i les Casetes".

El projecte romandrà a exposició pública a les oficines de l’Ajuntament pel període de dos mesos a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al BOP de Barcelona i podrà consultar-se dins dels horaris habituals d’oficina.

Darrera actualització: 10.10.2018 | 09:48

Documentació

pdf Anunci
167,06KB