Expedient de legalització ampliació granja Centellas- Rajadell (Bages)

Dimarts, 6 d'agost de 2019 a les 00:00

En data 12-07-2019 s’ha presentat al Registre General de l’Ajuntament de Rajadell el Projecte Tècnic de referència  que es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al D.O.G.C. i sempre fins al dia 15 d’octubre de 2019. Podrà consultar-se a la Web de l’Ajuntament de Rajadell i a les oficines municipals dins dels horaris habituals d’atenció al públic.

Darrera actualització: 14.08.2019 | 10:09