Convocatòria Ple dia 14/02/2018

Dijous, 8 de febrer de 2018 a les 00:00

En Joan Costa i Plans l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Rajadell fa saber que el proper dia 14 de febrer de 2018 ha convocat Ple de l’Ajuntament a les 17:30 hores amb l’ordre del dia següent previst inicialment:

Ordre del dia Inicialment Previst

 1. Proposta aprovació Acta del Ple anterior.
 2. Proposta concessió llicència ampliació activitat M.C.J.
 3. Proposta aprovació provisional projecte bàsic per la construcció d’una bassa d’aigua a la M.L.N.
 4. Proposta aprovació conveni marc per la prestació del Servei d’Assistència Tècnica informàtica amb el Consell Comarcal.
 5. Proposta aprovació pròrroga conveni Serveis Socials amb Consell Comarcal.
 6. Proposta aprovació conveni amb el Consorci de Residus del Bages i altres municipis per la implantació d’un nou sistema de recollida dels residus-prova pilot.
 7. Proposta adquisició Parcel·la cadastral 08177A001000150000Ti C.C.C.
 8. Proposta adjudicació de l’obra: “Millora i Adequació camí Can Servitge a Monistrolet tram III.
 9. Proposta aprovació Inicial del Projecte Tècnic: Adequació i Millora de la Plaça de l’Era. Fase II del Nucli Antic de Rajadell.
 10. Proposta aprovació definitiva del Reglament per la concessió de Prestacions Econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Rajadell.
 11. Proposta aprovació Compte de Gestió Recaptatòria de 2017 presentada per l’O.A.L.G.T.
 12. Proposta aprovació liquidació exercici 2017.
 13. Proposta aprovació Inicial Compta General Pressupost 2017 i Pressupost 2018.
 14. Donar compta contractació de nou personal de manteniment.
 15. Proposta modificació puntual l’Ordenança Prestació Serveis Funeraris.
 16. Temes sobrevinguts, precs i preguntes.

Rajadell, 8 de febrer de 2018.

 

 

Darrera actualització: 14.02.2018 | 11:46