Convocatoria Ple 18 de març de 2019

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 00:00

En Joan Costa i Plans l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Rajadell fa saber que el proper dia 18 de març de 2019 ha convocat Ple de l’Ajuntament a les 17:45 hores amb l’ordre del dia següent previst inicialment.

  1. Proposta Aprovació Acta del Ple anterior.
  2. Proposta Aprovació definitiva Pressupost General Ajuntament 2019 i Compta General 2018.
  3. Proposta Aprovació Padró I.V.T.M. 2019.
  4. Donar compta Decret Alcaldia  Arquitecte Municipal.
  5. Proposta aprovar inicialment projecte constructiu Nou Dipòsit de Centelles.
  6. Proposta Diputació de Barcelona d’aprovació Modificació Pas de la Riera de Rajadell a la zona Pont de les Boixeres.
  7. Donar compta i aprovació en el seu cas del conveni Globalcat.
  8. Proposta si és el cas d’aprovar conveni cessió d’ús i gestió de l’immoble de la Sala a favor de l’Associació Cultural i Recreativa de Rajadell.
  9. Proposta aprovació definitiva DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal).
  10. Temes sobrevinguts, precs i preguntes.

Rajadell, 13 de març de 2019

L’Alcalde

Darrera actualització: 13.03.2019 | 13:20

Documentació

pdf Anunci
201,4KB