Aprovació inicial projecte d'obres Punt d'entrada i connexió a la xarxa general Fibra Òptica

Dimarts, 9 d'octubre de 2018 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 3 d’octubre de 2018 va aprovar per majoria absoluta el següent ACORD:

Aprovar Inicialment el projecte d’obres “Punt d’entrada i connexió a la xarxa general Fibra Òptica”.

El projecte romandrà a exposició pública a l’Ajuntament de Rajadell pel termini d’un mes a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al DOGC i podrà consultar-se dins dels horaris habituals d’oficina.

Darrera actualització: 10.10.2018 | 09:48

Documentació

pdf Anunci
166,12KB