Aprovació Inicial "Ordenança per la promoció de les Instal·lacions d'autoconsum amb Energia Fotovoltaica en el municipi de Rajadell"

Dimarts, 16 d'abril de 2019 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 10 d’abril de 2019 va aprovar INICIALMENT “l’Ordenança per la promoció de les Instal·lacions d’Autoconsum amb Energia Fotovoltaica en el municipi de Rajadell”.

El Text integra de l’Ordenança, romandrà a exposició pública pel termini d’un mes a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al BOP de Barcelona i podrà consultar-se a la pàgina Web Municipal i en horari d’atenció al públic a les oficines de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 17.04.2019 | 17:43