Anunci: Projecte d'ordenació d'ús i defensa dels camins rurals d'ús públic i Titularitat Municipal de Rajadell

Dijous, 2 d'agost de 2018 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 27 de juny del 2018 va APROVAR INICIALMENT el projecte “d’Ordenança d’ús i defensa dels camins rurals d’ús públic i Titularitat Municipal de Rajadell”.

El projecte d’Ordenança romandrà a exposició pública a les oficines municipals pel període de 3 mesos , fins al 30 d’octubre de 2018, per tal que pugui consultar-se i presentar en el seu cas les al·legacions, propostes i suggerències que es considerin oportunes i que poden suposar aportacions a la millora del text aprovat inicialment.

El projecte d'ordenança també el trobareu a l'apartat de documentació dins de la mateixa notícia.

 

Darrera actualització: 02.08.2018 | 10:54