Anunci aprovació inicial DUPROCIM

Divendres, 13 de juliol de 2018 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 27 de juny de 2018, va aprovar inicialment i per majoria absoluta el projecte: Document únic de PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM).

El projecte romandrà a exposició pública pel termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al D.O.G.C. i podrà consultar-se a la web municipal i a les oficines municipals dins dels horaris habituals.

 

Darrera actualització: 13.07.2018 | 16:19